VNM dự định chia cổ tức 2011 với tỷ lệ 30%

(Vietstock) – Tại ĐHĐCĐ thường niên 2011 đang diễn ra, HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2011. Theo đó, tổng doanh thu phấn đấu đạt 20,560 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,586 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2010. Dự kiến tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 30%.

Ngoài ra, VNM cũng có kế hoạch hủy bỏ niêm yết tại thị trường nước ngoài. Thay vào đó sẽ phát hành trong nước 10.7 triệu cp theo hình thức riêng lẻ, tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài từ 46% lên 49%. Ngoài ra, VNM dự kiến phát hành 3,565,000 cp cho nhân viên theo chương trình ESOP. Sau khi hoàn tất đợt phát hành cho nhân viên và phát hành riêng lẻ 3%, VNM sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Trong năm, VNM dự kiến giải ngân 4,255 tỷ đồng, cao hơn mức 1,680 tỷ đồng của năm 2010. Trong đó đáng chú ý là khoản giải ngân cho dự án nhà máy sữa Việt Nam tới 1,470 tỷ đồng; các dự án đầu tư chiều sâu và trang trại bò 1,264 tỷ đồng. Được biết, năm 2010, VNM đạt 16,081 tỷ đồng doanh thu, tăng 49% so với năm 2009. Trong đó doanh thu nội địa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,616 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2009 và vượt 36% kế hoạch. Trong năm qua, VNM đã khởi động nhà máy sữa Mega Bình Dương, nhà máy sữa Dielac 2, nhà máy sữa Đà Nẵng; góp 8.5 triệu USD, tương ứng 19% vốn nhà máy sữa Miraka, Newzealand; mua lại toàn bộ cổ phần tại công ty sữa Lam Sơn; đưa vào hoạt động nhà máy nước giải khát vào tháng 6/2010; hoàn tất bán nhà máy cà phê Sài Gòn cho Trung Nguyên. Tính đến 9h, có 166 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 76.28% cổ phần có quyền biểu quyết. Tiếp tục cập nhật...