VNG: Lãi ròng 8 tháng đầu năm đạt 3,6 tỷ đồng

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2010.

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tháng 8/2010 của VNG đạt 5,35 tỷ đồng, tăng 6%; lũy kế 8 tháng đạt 34,31 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tháng 8/2010 của công ty đạt 586,4 triệu đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 970,9 triệu đồng tháng 8/2009; lũy kế 8 tháng đạt 3,6 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 4,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tháng 8 đạt 45 đồng, lũy kế 8 tháng đạt 280 đồng.