VNG: 8 tháng lãi ròng 3.64 tỷ đồng

(Vietstock) - 8 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của CTCP Du lịch Golf Việt Nam (HOSE: VNG) đạt 3.64 tỷ đồng, khả quan hơn mức lỗ 4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2009.

Doanh thu thuần trong tháng 8 của VNG ở mức 5.32 tỷ đồng, tăng nhẹ 5.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp 1.45 tỷ đồng, ứng với tỷ suất lãi gộp biên 27%. Lợi nhuận sau thuế 586 triệu đồng, trong khi đó cùng kỳ 2009 lỗ 971 triệu đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu của VNG là 33.35 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2009. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế kỳ này khả quan hơn mức lỗ 4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái khi đạt 3.64 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 280 đồng.