VNE dự kiến trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu

VNE sẽ phát hành hơn 8 triệu cổ phiếu để chia cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/11/2015.

VNE dự kiến trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu - Ảnh 1

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (HOSE: VNE) công bố nghị quyết hội đồng quản trị công ty thông qua về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

VNE sẽ phát hành 8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/11/2015.

Nguồn vốn trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 và lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2015. Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015, VNE có 131 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Do lỗ hơn 20 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2016, con số lợi nhuận chưa phân phối chỉ còn lại 99 tỷ đồng theo báo cáo hợp nhất quý III/2016.

Dù vậy, trong danh mục tài sản của VNE, Công ty này đang sở hữu hơn 5 triệu cổ phiếu GEX của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) với giá trị khoảng 111 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm 2016.