VNE đăng ký bán nốt 4,3 triệu cổ phiếu VES

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 6/10 đến 3/11/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Từ ngày 7/9 đến 30/9/2016, Tổng CTCP xây dựng điện Việt Nam (mã VNE - HOSE) đã bán được 2,01 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Me ca Vneco (mã VES - UPCoM) trong tổng số 6,31 triệu cổ phiếu VES đã đăng ký bán trước đó do nhu cầu mua không đáp ứng được hết khối lượng.

Sau khi giao dịch được thực hiện, VNE đã giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu VES từ 70,05% (6,31 triệu cổ phiếu) xuống còn 47,74% (4,3 triệu cổ phiếu).

Ngay sau đó, VNE đã đăng ký bán toàn bộ lượng cổ phiếu VES còn lại. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 6/10 đến 3/11/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, VNE sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VES.

Được biết, ngày 15/9/2016 VES đã triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua việc giao cho HĐQT thực hiện chuyển nhượng Khách sạn Xanh MÊCA, tại R1-72, Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM và thông qua công tác thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị. Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị từ 05 thành viên xuống còn 03 thành viên...

VNE đăng ký bán nốt 4,3 triệu cổ phiếu VES - Ảnh 1