VNE: Con ruột Thành viên HĐQT Nguyễn Thành Đồng chỉ bán được 5,000 cp

Từ ngày 08/01 đến 27/01, do biến động giá cả thị trường chưa phù hợp nên bà Nguyễn Thị Hương, con ruột ông Nguyễn Thành Đồng - Thành viên HĐQT Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) chỉ bán được 5,000 cp trong tổng số 22,000 cp VNE đăng ký.

Tài liệu đính kèm:
20140213---VNE---KQ-GD-CP-cua-nguoi-lien-quan-Nguyen-Thi-Huong.pdf

HOSE