VNDirect: Ước lợi nhuận quý II tăng 54% so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect cho biết, ước tính lợi nhuận quý II/2017 tăng 54% so với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm đạt 190 tỷ đồng,hoàn thành 83% kế hoạch năm 2017.

VNDirect: Ước lợi nhuận quý II tăng 54% so với cùng kỳ - Ảnh 1

VNDirect đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh môi giới chứng khoán

Cụ thể, lợi nhuận hợp nhất thực hiện sau thuế quý II/2017 của VNDirect đạt 100 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 54% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thực hiện sau thuế của Công ty đã hoàn thành 83% mục tiêu cả năm 2017, đạt mức 190 tỷ đồng tăng trưởng 100% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu hợp nhất của VNDirect đạt 312 tỷ đồng trong quý II/2017, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 76%, đạt khoảng 82 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động cho vay ký quỹ, tăng 80% từ 46 tỷ đồng trong quý II/2016 lên hơn 83 tỷ đồng trong quý II/2017.

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán tăng 23%, đạt mức 139 tỷ đồng.

Lũy kế sáu tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu VNDirect ước tính đạt mức 563 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch năm.

Do thay đổi của chế độ báo cáo, VNDirect còn có thêm một khoản lợi nhuận chưa thực hiện của quý II/2017 là 1.3 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 132 tỷ đồng. Theo đó, thu nhập trên một cổ phiếu trong nửa đầu năm của Công ty đã đạt mức 2.225 đồng/cổ phiếu.

Tính đến thời điểm cuối quý II/2017, tổng tài sản của VNDirect ước đạt 7.770 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ cuối quý II/2017 đã tăng 33% so với đầu năm, đạt mức 2.505 tỷ đồng.

Hiện tại, công ty này đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh môi giới chứng khoán, đồng thời hoàn thiện hạ tầng và thử nghiệm hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh. Công ty này cũng vừa ra mắt bảng giá phiên bản mới, nâng tốc độ nhanh gấp 4 lần.

Chí Tín

VNDirect: Ước lợi nhuận quý II tăng 54% so với cùng kỳ - Ảnh 2