VND và ngoại tệ: không có chuyện công bằng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề xuất của Chính phủ là chỉ bảo hiểm tiền gửi VND, không bảo hiểm ngoại tệ. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng quy định như vậy là không hợp lý, không công bằng giữa các loại tiền gửi tại ngân hàng hiện nay. Theo ông, lượng kiều hối về Việt Nam là 8 tỉ USD/năm, nếu không được bảo hiểm sẽ khó hút số tiền đó vào ngân hàng. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng một nước chỉ sử dụng một đồng tiền, giờ có chính sách ưu tiên, bảo vệ tiền khác nữa thì sẽ đồng nghĩa với việc khuyến khích sử dụng ngoại tệ.