VND đã phát hành 54.99 triệu cp, tăng vốn lên 1,000 tỷ đồng

(Vietstock) - CTCP Chứng khoán VNDirect (HNX: VND ) thông báo đã phát hành thành công 54,999,000 cp, chiếm 99.99% số cổ phiếu được phép phát hành (55 triệu cp). Sau phát hành, vốn điều lệ của VND nâng lên gần 1,000 tỷ đồng.

Trong đó, VND đã chào bán 39,999,160 cổ phiếu cho cổ đông, trả cổ tức 14,999,509 cổ phiếu cho cổ đông và mua 331 cổ phiếu lẻ để làm cổ phiếu quỹ. Tổng vốn thu được từ đợt phát hành là 549.99 tỷ đồng, công ty đã dùng để cân đối bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, đẩy mạnh hoạt động đầu tư tự doanh, mở rộng hoạt động môi giới và bổ sung vốn cho các hoạt động nghiệp vụ khác. Cụ thể, VND phân bổ 200 tỷ đồng cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, dùng 200 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, phân bổ 154.99 tỷ đồng cho phát triển công nghệ, mở rộng mạng lưới môi giới, bổ sung vốn và dự phòng cho các hoạt động nghiệp vụ khác.