VN và Iran có tiềm năng về hợp tác nông nghiệp

    Báo VTC News
    Gốc

    Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Iran trong lĩnh vực nông nghiệp rất lớn, và Chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ những thỏa thuận đã đạt được giữa hai Bộ Nông nghiệp hai nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234475/Default.aspx