VN và Hà Lan xây dựng quan hệ đối tác về nước

    Gốc

    Chính phủ Hà Lan sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng chính sách trong nông nghiệp, thủy sản nhằm giải quyết vấn đề đói nghèo và phát triển bền vững, thông qua việc quản lý nguồn nước.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214371/Default.aspx