VN tiếp tục nhập siêu

    Báo Hà Nội Mới
    3 đăng lạiGốc

    (HNMO)- Kim ngạch nhập khẩu cả nước tháng 1/2008 đạt khoảng 5,5 tỷ USD, tăng 27,0% so với cùng kỳ, trong đó: các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 2 tỷ USD, tăng 31,3%; các doanh nghiệp 100% vốn trong nước khoảng 3,5 tỷ USD, tăng 24,7%. Như vậy, VN đang tiếp tục nhập siêu.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/158081