VN tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Côoét

    Báo VTC News
    Gốc

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Côoét đến đầu tư tại Việt Nam.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244028/Default.aspx