VN sẽ hoàn thành đúng hạn 5-7 mục tiêu thiên niên kỷ

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam John Hendra cho rằng Việt Nam có thể đạt được đúng thời hạn từ 5-7 trong tổng số 8 mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) được Liên hợp quốc đề ra vào năm 2000.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268904/Default.aspx