VN nỗ lực thực hiện các mục tiêu chăm sóc sức khỏe

    Báo VTC News
    Gốc

    Việt Nam cam kết phấn đấu đạt 13 mục tiêu chiến lược về chăm sóc sức khỏe trong khu vực, và phối hợp chặt chẽ với các chương trình và hoạt động hợp tác chuyên môn của Tổ chức Y tế Thế giới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/268947/Default.aspx