VN muốn có thêm các kênh ODA mới

Tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, với mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, VN mong các nhà tài trợ sẽ mở ra những kênh ODA mới, với quy mô lớn cho VN.