VN-Môdămbích quyết tâm đẩy mạnh hợp tác kinh tế

    Báo VTC News
    Gốc

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Môdămbích Luisa Dias Diogo khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc mở rộng và đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/252932/Default.aspx