VN là thị trường bán lẻ tiềm năng đối với Thái Lan

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Đánh giá cao về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm qua, Tham tán Thương mại Thái Lan tại Việt Nam Unchalee Asavanmetha đồng thời khẳng định “Việt Nam là thị trường bán lẻ đầy tiềm năng đối với Thái Lan”.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245197/Default.aspx