VN là khách mời đặc biệt tại diễn đàn phụ nữ Nam Phi

    Báo VTC News
    Gốc

    Đoàn đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, do Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa dẫn đầu, là khách mời đặc biệt duy nhất từ châu Á của Diễn đàn "Phụ nữ Nam Phi sáng tạo và đổi mới".

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/265872/Default.aspx