VN kêu gọi Êtiôpi và Êritơria đối thoại giải quyết tranh chấp

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi Êtiôpi và Êritơria tích cực đối thoại trên tình thần hiểu biết và chiếu cố lẫn nhau, giải quyết tranh chấp biên giới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/246307/Default.aspx