VN-Index lên sát 950 điểm, HASTC tăng mạnh

    Gốc

    NDĐT –  VN-index hôm nay tăng phiên thứ sáu liên tiếp, thêm 11,05 điểm, lên 946, 22 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh và giá trị giao dịch đều tăng mạnh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105498&sub=57&top=38