VN-Index hồi phục nhẹ sau thời gian đỏ lửa

  15031 liên quanGốc

  VN-Index đã hồi phục nhẹ lên mức 1320 điểm sau hai phiên giảm 70 điểm đầu tuần. Ngưỡng 1300 điểm sẽ là ngưỡng cản tiếp theo để nhà đầu tư đánh giá thị trường.

  Rổ VN30 nay có 12 mã tăng, 17 mã giảm và 1 mã đi ngang. Các cổ phiếu ngành ngân hàng đã dần xanh trở lại với các mã CTG, mã HDB, mã MBB, mã TCB, mã TPB, mã VCB tăng nhẹ 1% và mã STB tăng 2%. Đây là dấu hiệu tích cực sau các phiên giảm liên tục của nhóm ngân hàng vừa qua. Mã NVL tăng mạnh đột biến lên 5%.

  Đồng hành với ngành ngân hàng, các cổ phiếu của ngành chứng khoán cũng tăng 2%. Mã VND tăng 7%, mã BSI tăng 6% và mã APS tăng 5%. Các mã chứng khoán khác cũng tăng nhẹ, có tất cả 20 mã tăng.

  Ngành dịch vụ du lịch vẫn giảm liên tục bất chấp chị trường đã tăng nhẹ trở lại. Mã DAH giảm sàn cùng với các mã OCH giảm 3%, mã NVT giảm 1%. Ngành dầu khí cũng giảm nhẹ với mã PVD, mã PVB giảm 1% và mã PVC giảm 3%. Ngành bảo hiểm cũng giảm nhẹ 1%.

  Hoàng Hà

  Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/vn-index-hoi-phuc-nhe-sau-thoi-gian-do-lua-post108580.html