VN-Index giảm nhẹ, HASTC tiếp tục tăng

    Gốc

    NDĐT –  VN-index hôm nay giảm nhẹ 1,82 điểm xuống 1.014,09 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh giảm hai triệu chứng khoán so với phiên hôm qua, đạt hơn 13 triệu chứng khoán, với tổng giá trị giao dịch cũng giảm, đạt hơn 1.234 tỷ đồng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106185&sub=57&top=38