VN-Index cuối năm 2008 sẽ đạt 1.000 điểm?

Nhận xét về dự báo đến cuối năm 2008 VN-Index sẽ đạt 1.000 điểm của HSBC nhiều người tỏ ra dè dặt, coi đây chỉ là một kỳ vọng. VNI có đạt được 1.000 điểm hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào cân đối vĩ mô của nền kinh tế.