VN hướng tới hội nhập kinh tế Đông Á

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tuy ngày càng chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới và khu vực nhưng Việt Nam hiện còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=45152