VN, Hàn Quốc ký thỏa thuận bổ sung về kiểm soát thủy sản

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 14/11, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết một thỏa thuận bổ sung về kiểm soát an toàn vệ sinh thủy sản.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223121/Default.aspx