VN giảm 3% tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm

TT (HÀ NỘI) - Báo cáo của Liên minh Doanh nghiệp phần mềm - hiệp hội quốc tế đại diện cho ngành công nghiệp phần mềm toàn cầu - công bố chiều 28-5 cho thấy năm 2007 VN đã giảm được 3% tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm (từ 88% năm 2006 xuống còn 85%).