VN đứng thứ ba thế giới về tốc độ phát triển

Theo một nghiên cứu mới của IDC, sự phát triển nhanh chóng của ngành CNTT thế giới sẽ giúp tạo ra tới khoảng 7,1 triệu công việc mới trong vòng 4 năm tới. Trong đó, Việt Nam nằm trong nhóm những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất về thị trường nhân lực trong ngành phần mềm.