VN đủ khả năng giữ ổn định nội tệ

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Không phá giá VNĐ. Những dự đoán tại thị trường nước ngoài, VNĐ sẽ phá giá ở mức 20% là không có cơ sở l Sẽ công bố mức dự trữ ngoại hối

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/227511.asp