VN đăng cai tổ chức hội nghị hồ tiêu quốc tế

    Báo Tiền Phong
    2 đăng lạiGốc

    Ngày 18.6, Bộ Nông nghiệp - PTNT đã họp báo về việc VN đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 36 của Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC). Đây là hội nghị quốc tế về hồ tiêu lần đầu tiên tổ chức tại nước ta nhân dịp VN lần đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/6/19/245688.tno