VN-Cuba hợp tác trong lĩnh vực văn thư lưu trữ

    Gốc

    Cơ quan lưu trữ Cuba đã cùng cơ quan lưu trữ Việt Nam xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2009 với nhiều hoạt động như học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lưu trữ tài liệu.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244671/Default.aspx