VN-Bungari hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

    Gốc

    Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã hội đàm với Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy Ban Nhà nước về Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bungari Plamen Vatchkov, thảo luận các nội dung nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/217528/Default.aspx