VMG: Công ty Bảo Minh bán được gần hết nửa triệu cổ phiếu

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (mã VMG-HNX) vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.

Cụ thể, từ ngày 6/12/2010 - 26/1/2011, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh - Tổ chức có liên quan đến bà Trương Thị Đàm - Thành viên Hội đồng Quản trị VMG, đã bán 489.100 cổ phiếu trên tổng số 500.000 cổ phiếu đăng ký bán trước đó. Theo cổ đông này, lý do không thực hiện hết giao dịch vì giá giao dịch cổ phiếu VMG trên thị trường thấp, không đảm bảo giá bán như kế hoạch đặt ra. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 10.900 cổ phiếu.