VLF: Cục thuế vẫn giữ nguyên mức truy thu 31.3 tỷ đồng

(Vietstock) - CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (HOSE: VLF) cho biết, ngày 08/02, Cục thuế tỉnh Vĩnh Long đã quyết định không phạt nộp chậm 10% tiền thuế nhưng vẫn giữ nguyên số thuế truy thu năm 2007 và 2008 do xác định sai ưu đãi miễn giảm là 31.3 tỷ đồng.

* VLF có thể bị truy thu hơn 30 tỷ đồng tiền thuế Cụ thể, ngày 26/02/2010, Cục thuế Vĩnh Long quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, xử lý truy thu thuế năm 2007 và 2008 đối với VLF do xác định miễn giảm sai quy định với số tiền hơn 31.3 tỷ đồng và phạt nộp chậm 10% là 3.13 tỷ đồng. Không đồng ý với quyết định này, VLF đã khiếu nại yêu cầu Cục thuế xem xét việc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ưu đãi thuế khi cổ phần hóa 2006. Theo đó, VLF đã kê khai đầy đủ và có kết luận thanh tra năm 2007 và năm 2008 Cục thuế chấp nhận được ưu đãi thuế. Theo VLF đây không phải là hành vi khai man trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Căn cứ cơ sở pháp lý và kết quả thu thập tài liệu, Cục thuế Vĩnh Long đã quyết định công nhận một phần nội dung đơn khiếu nại, không phạt 10% và phạt nộp chậm. Tuy nhiên vẫn giữ nguyên số thuế truy thu năm 2007 và 2008 do xác định sai ưu đãi miễn giảm là 31.3 tỷ đồng. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu VLF không đồng ý có quyền khiếu nại đến Tổng cục thuế hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định.