Vladimir Putin, người bí ẩn

Dưới mắt các nước châu Âu, Tổng thống Vladimir Putin là một nhà lãnh đạo bí ẩn nhất trong các nhà lãnh đạo từ thời Liên Xô cho đến ngày nay. Ông thường đưa ra những quyết định hết sức bất ngờ mà ngay những nhà Kremli học nhiều khi không lường trước được. Và đó chính là sức hấp dẫn của ông Putin