VKSND huyện Nam Sách: Kiểm sát việc bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án

  84 liên quanGốc

  Quá trình bán đấu giá, Kiểm sát viên đã thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của tổ chức, cá nhân, đảm bảo việc tiến hành các hoạt động trong quá trình bán đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân được thực hiện đúng quy định theo quy định về bán đấu giá.

  Ngày 28/2, tại trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân đã tổ chức bán đấu giá tài sản theo Hợp đồng bán đấu giá tài sản đã ký kết với Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Sách.

  Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 705, tờ bản đồ số 4 mang tên ông Lê Xuân Tùng bà Vũ Thị Hiên thuộc thôn Linh Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách để thi hành nghĩa vụ trả nợ đối với Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

  Theo Bản án số 02/KDTM-ST ngày 28/12/2017 của TAND huyện Nam Sách, Bản án số 03/KDTM-PT ngày 21/6/2018 của TAND tỉnh Hải Dương thì ông Tùng và bà Hiên phải trả nợ cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Nam Sách số tiền theo Hợp đồng tín dụng số 12150019/HĐTD ký ngày 7/6/2012 tính đến ngày 28/12/2017 là 700 triệu đồng tiền gốc và 268,8 triệu đồng tiền lãi trong hạn tổng là 968,8 triệu đồng.

  Do không thực hiện nghĩa vụ theo quyết định của Bản án nên Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã có đơn yêu cầu thi hành án và Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Sách ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 44/QĐ-CCTHA ngày 8/10/2018. Sau khi động viên thuyết phục bên phải thi hành án là ông Lê Xuân Tùng và bà Vũ Thị Hiên đến ngày 23/11/2018 ông Tùng bà Hiên đã tự nguyện giao nhận tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 705, tờ bản đồ số 4 cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Sách, Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã ký kết Hợp đồng với Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân để thực hiện việc bán đấu giá tài sản bảo đảm nói trên.

  Buổi đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án ngày 28/02/2019

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, VKSND huyện Nam Sách đã phân công kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát việc tổ chức bán đấu giá tài sản trên. Quá trình bán đấu giá, Kiểm sát viên đã thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của tổ chức, cá nhân, đảm bảo việc tiến hành các hoạt động trong quá trình bán đấu giá tài sản của Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân được thực hiện đúng quy định theo quy định về bán đấu giá.

  Kết quả phiên bán đấu giá được thực hiện qua đấu giá công khai, liên tục và ông Nguyễn Văn Bằng, địa chỉ tại thôn Linh Xá, xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương là người có mức giá trả cao nhất với giá trúng đấu giá là 548,6 triệu đồng (giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 548,495 triệu đồng) là người mua được tài sản bán đấu giá thi hành án.

  Nguyễn Thị Phương - VKSND huyện Nam Sách

   Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-nam-sach-kiem-sat-viec-ban-dau-gia-tai-san-dam-bao-thi-hanh-an-66011.html