VKSND cấp cao tại TP.HCM ra mắt Ủy ban Kiểm sát

Ngày 18-9, VKSND cấp cao tại TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của viện trưởng VKSND Tối cao cử các ông Nguyễn Văn Quảng (Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM).

Võ Văn Thêm, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Xuân Hải và Nguyễn Thế Thành (là bốn viện phó) cùng ba kiểm sát viên cao cấp là ông Nguyễn Văn Tùng, Đỗ Đức Vĩnh, Võ Chí Thiện làm thành viên Ủy ban Kiểm sát VKSND cấp cao tại TP.HCM.

Ông Phạm Văn Thọ, kiểm sát trung cấp, được bổ nhiệm giữ chức vụ chánh văn phòng; bà Nguyễn Thị Ngát, kiểm tra viên, giữ chức vụ phó chánh văn phòng VKSND cấp cao tại TP.HCM.

Về các viện chuyên môn của VKSND cấp cao tại TP.HCM, viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tùng giữ chức viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự; ông Hồ Sỹ Hoàn giữ chức phó viện; ông Đỗ Đức Vĩnh giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; ông Võ Chí Thiện giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại và lao động.

HOÀNG YẾN

Video đang được xem nhiều