VKC Holdings (VKC) ghi nhận lỗ nặng 217 tỷ đồng, có nguy cơ bị hủy niêm yết

  Trước tình trạng thua lỗ nặng, VKC Holdings (VKC) có khả năng bị hủy niêm yết.

  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc cổ phiếu của VKC Holdings (VKC) có khả năng bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm e và điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Nguyên nhân là bởi công ty có tổng số lỗ lũy kế vượt quá so với vốn điều lệ thực góp. Thêm vào đó, tổ chức kiểm toán cũng từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2022 của công ty.

  HNX sẽ xem xét tiến hành hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VKC theo quy định, đồng thời đề nghị VKC Holdings có văn bản phản hồi về vấn đề trên trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 9/3.

   Với khoản lỗ lũy kế 217 tỷ đồng, VKC Holdings bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục (Ảnh TL)

  Với khoản lỗ lũy kế 217 tỷ đồng, VKC Holdings bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục (Ảnh TL)

  Đối với tình trạng thua lỗ lớn của VKC Holdings, trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, VKC lỗ ròng tới 239 tỷ đồng. Khoản lỗ trong năm 2022 đã đẩy lỗ lũy kế của VKC chạm ngưỡng 215 tỷ đồng, lớn hơn cả lượng vốn điều lệ 200 tỷ đồng của công ty. Việc số lỗ lũy kế cao vượt cả vốn chủ sở hữu cho thấy rủi ro hiện hữu trong hoạt động kinh doanh và quản trị nguồn vốn của VKC Holdings.

  Về khoản lỗ hàng trăm tỷ đồng phía trên, VKC Holdings đã có giải trình cho rằng chủ yếu là bởi chi phí xử lý hàng tồn kho kiểm kê thiếu không rõ nguyên nhân, chi phí lãi vay và lãi trái phiếu, chi phí xử lý tài sản cố định không được hình thành cùng với chi phí dự phòng phải thu khó đòi. Thêm vào đó, doanh thu công ty cũng giảm mạnh khiến cho khoản lỗ lũy kế này đồng thời tăng mạnh.

  Đối với báo cáo tài chính 2022, kiểm toán cũng từ chối đưa ra ý kiến do không nhận được thư xác nhận công nợ về vấn đề tổng nợ ngắn hạn vượt quá tổng tài sản ngắn hạn. Công ty đã trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu quá hạn lên tới 68,16 tỷ đồng nhưng kiểm toán không thu thập được các bằng chứng liên quan đến số tiền này.

  Bên cạnh đó, trong khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, mô tả về dòng tiền chi ra từ đợt phát hành trái phiếu cũng không đúng theo bản công bố thông tin mua lại toàn bộ vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Louis Land tại Công ty TNHH Toccoo Việt nam với số tiền 80,8 tỷ đồng. Kiểm toán cho rằng có tới 35 tỷ đồng được ghi nhận cho các khoản chi không đúng mục đích.

  Trong chỉ tiêu về vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn năm 2022 của VKC Holdings có phần giải trình mô tả CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) đã sử dụng các tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên khu đất Giấy tờ số BR626016, tọa lạc tại Thị trấn Núi Sập tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, để làm tài sản đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu của công ty VKC Holdings. Tuy nhiên kiểm toán xác định rằng tài sản này chưa được thực hiện ký 3 bên dưới tư cách tài sản đảm bảo theo đúng quy định.

  Đối với khoản lỗ lũy kế tính đến hết tháng 12 năm 2022 của VKC với ghi nhận lên tới 217 tỷ đồng, các khoản nợ ngắn hạn đã cao vượt tổng tài sản ngắn hạn. Công ty cũng có một số khoản vay nợ ngắn hạn, nợ tiền lãi vay, trái phiếu quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính tới hơn 178 tỷ đồng.

  Du Uyên

  Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vkc-holdings-vkc-ghi-nhan-lo-nang-217-ty-dong-co-nguy-co-bi-huy-niem-yet-post238794.html