VKC Holdings bị xử phạt do công bố thông tin sai lệch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần VKC Holdings do công bố thông tin sai lệch.

Theo đó, VKC Holdings bị xử phạt 150 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch. VKC Holdings công bố thông tin sai lệch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 (tại báo cáo tài chính bán niên năm 2022) công bố ngày 20/7/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 tại báo cáo tài chính này lỗ 24.647.180.127 đồng là sai lệch so với số liệu công bố ngày 16/8/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là lỗ 191.141.274.394 đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu VKC Holdings phải hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, VKC Holdings còn bị xử phạt 70 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. VKC Holdings công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này (đối với báo cáo tài chính quý II/2020), báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 (ký ngày 15/8/2022)…

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (mã Ck: HPM).

HPM bị phạt do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật các tài liệu như báo cáo thường niên năm 2021; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021; thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021…/.

Tấn Minh

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/vkc-holdings-bi-xu-phat-do-cong-bo-thong-tin-sai-lech-118067.html