VIX: 9 tháng chỉ hoàn thành 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Tại thời điểm 30/9/2016, phải thu hoạt động margin của VIX đạt hơn 121,17 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số đầu năm (121,43 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (mã VIX - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2016, với doanh thu hoạt động đạt 30,47 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ bán các tài sản tài chính (FVTPL) kỳ này của VIX là hơn 17,7 tỷ đồng, giảm mạnh 30% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới tăng 87% lên mức hơn 4 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động quý III/2016 của VIX đạt hơn 16,2 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, kỳ này, VIX phát sinh chi phí quản lý lên tới 5,4 tỷ đồng, tăng vọt so với mức chỉ 147 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Chi phí QLDN cũng tăng 31% và đạt hơn 7,27 tỷ đồng.

Kết quả, VIX lãi sau thuế quý III/2016 hơn 1,6 tỷ đồng, giảm mạnh 72% so với cùng kỳ năm 2016.

VIX: 9 tháng chỉ hoàn thành 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 của VIX đạt hơn 123,8 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 30 tỷ đồng, tăng 47,5% so với 9 tháng đầu năm 2015. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành 28% kế hoạch cả năm 2016.

Tại thời điểm 30/9/2016, phải thu hoạt động margin của VIX đạt hơn 121,17 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số đầu năm (121,43 tỷ đồng).