Vitaco chào sàn với giá 90.000 đồng/cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco (đã chính thức niêm yết 40 triệu cổ phiếu tại sàn Tp.HCM...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=e117f675f6ace2&page=category