Vịt giời muôn năm!

    Gốc

    Buồn cái chi, ông phong kiến thấy mẹ, con nào chẳng là con. Hơn nữa thời đại bi giờ nam nữ bình đẳng, ông lo chi cái chuyện chống gậy hay không chống gậy. Trước mắt con gái đang “sốt”. Ông thấy đó, mỗi năm nước ta có hàng ngàn chị em lấy chồng ngoại. Mấy cái nước như Hàn Quốc, Mã Lai; các lãnh thổ như Hồng Kông, Đài Loan đàn ông họ khổ như như... người không kiếm được vợ, họ chạy đôn chạy đáo đến sốt cả vó

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/210601.asp