Vịt được sơ chế hàng loạt thế nào trong dây chuyền tự động?

Thịt vịt trước khi đóng gói và phân phối đến các siêu thị, cửa hàng sẽ trải qua quá trình làm sạch, sơ chế, kiểm tra chất lượng cẩn thận. Hệ thống này sơ chế 6.000 con vịt mỗi giờ.

Thảo Ly Theo Clover Hu