Vissan bị phạt và truy thu thuế hơn 600 triệu đồng

Với các hành vi kê khai và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trong niên độ kế toán 1/1-31/12/2018, Vissan bị truy thu gần 445 triệu tiền thuế và phạt gần 160 triệu đồng.

Ngày 3/9, Đoàn thanh tra Cục Thuế TP.HCM công bố Kết luận thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) trong niên độ kế toán 1/1-31/12/2018.

Vissan bị phạt và truy thu thuế vì các hành vi kê khai và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Ảnh: Thái Nguyễn.

Cụ thể, theo Kết luận số 517/KL-CT, Vissan bị truy thu 59,2 triệu đồng do đã khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào các hóa đơn bất hợp pháp, kê khai sai thuế suất thuế GTGT hoạt động cho thuê tủ đông, kê khai thiếu thuế GTGT hoạt động cho thuê mặt bằng.

Đồng thời, công ty này cũng bị truy thu số tiền 385,7 triệu đồng vì kê khai chi phí hóa đơn bất hợp pháp, đã tính vào chi phí được trừ khoản khấu hao tài sản cố định không phục vụ hoạt động kinh doanh làm giảm số thuế phải nộp.

Kết luận nêu rõ, với các hành vi trên, Vissan đã vi phạm Điều 8 và 12 Luật thuế GTGT, Điều 9 Luật thuế TNDN, Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Điều 7 Luật Quản lý thuế.

Do đó, Cục thuế TP.HCM yêu cầu Vissan nộp tiền chậm nộp tiền thuế và tiền phạt, tổng cộng 159.071.089 đồng.

Trước đó, trong báo cáo tài chính năm 2018, Vissan ghi nhận tổng doanh thu hơn 4.466 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 175 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 5% so với năm 2017.

Đi vào hoạt động từ năm 1974, Vissan chuyên sản xuất và kinh doanh thịt tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến từ thịt.

Trong năm 2019, Vissan đặt mục tiêu doanh thu 4.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng.

Lan Anh