Virus cúm gia cầm H5N8 ở người

    VNEWS
    85 liên quanGốc

    Nga đã ghi nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm virus cúm gia cầm H5N8 ở người và đã thông báo điều này với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/virus-cum-gia-cam-h5n8-o-nguoi-204446.htm