VIP: Doanh thu tháng 7 đạt 119,57 tỷ đồng

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    Gốc

    (ĐTCK-online) CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7/2009. Theo đó, tháng 7/2009, tổng doanh thu ước đạt 119,57 tỷ đồng, tăng 41,07% so với tháng trước; lợi nhuận trước thuế ước đạt 9,38 tỷ đồng, bằng 64,2% so với tháng trước.

    Lũy kế đến hết tháng 7, VIP ước đạt lợi nhuận trước thuế 72,44 tỷ đồng, bằng 81,86% so với kế hoạch năm.

    Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CEEDDI/vip:-doanh-thu-thang-7-dat-119-57-ty-dong.html