VIP: Cổ đông lớn đã bán xong hơn 1 triệu cổ phiếu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cổ đông Amersham Industries Limited đã bán xong 1.231.740 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (mã CK:VIP).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=86404