Vĩnh Phúc: Xe tự chế hoạt động… bình thường

Mặc dù Nghị quyết số 32/2007 của Chính phủ về việc cấm các loại xe công nông, xe cơ giới 3 bánh, xe thô sơ 3-4 bánh tham gia giao thông. UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng ban hành Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND quy định cấm các phương tiện trên tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh, đến nay qua 9 năm thực hiện các loại phương tiện tự chế, xe công nông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng và vẫn hoạt động….bình thường.

Vĩnh Phúc: Xe tự chế hoạt động… bình thường - Ảnh 1

Xe tự chế chở súc vật không che đạy. (Ảnh chụp tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc)

Đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý không để tình trạng xe công nông, xe tự chế chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông, lập lại trật tự, kỷ cương giao thông trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Xe tự chế hoạt động… bình thường - Ảnh 2

Xe tự chế c

hất đầy hàng bắt đầu cho hành trình . (Ảnh chụp tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc)

Vĩnh Phúc: Xe tự chế hoạt động… bình thường - Ảnh 3

Xe tự chế chất đầy gạch chở không cần che đạy . (Ảnh chụp tại đường QL 2, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường)

Vĩnh Phúc: Xe tự chế hoạt động… bình thường - Ảnh 4

Chở cửa sắt quá khổ như thể đường nhà mình . (Ảnh chụp tại phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên)

Vĩnh Phúc: Xe tự chế hoạt động… bình thường - Ảnh 5

Chở cây que quá khổ . (Ảnh chụp tại đường QL 2, đoạn qua xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc)

Đào Duy Tuấn