Vĩnh Phúc triển khai công tác tư pháp năm 2022

  Báo Pháp Luật Việt Nam
  3 liên quanGốc

  Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Văn phòng Sở Tư pháp

  Trong năm 2021, ngành Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Trong đó, ngành đã thẩm định 93 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, tham gia ý kiến vào 111 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra 56 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh, huyện ban hành; kiểm tra, rà soát hơn 700 văn bản phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được duy trì thường xuyên. Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã nghiên cứu hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh hướng giải quyết 24 vụ việc phức tạp liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính; nghiên cứu hồ sơ và tư vấn giải quyết 33 lượt vụ việc phức tạp cho các sở, ngành và UBND cấp huyện.

  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ được giao; chủ động, linh hoạt điều chỉnh một số giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình mới. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân.

  Cùng với đó, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch đi vào nề nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân và ngày càng được hiện đại hóa. Công tác trợ giúp pháp lý được triển khai hiệu quả, kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý.

  Năm 2022, ngành Tư pháp tập trung tham gia ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng, nhất là những chính sách đặc thù của tỉnh, phù hợp với thực tiễn, góp phần khơi thông các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thực hiện nghiêm Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành ở các ngành, các cấp; tập trung nghiên cứu, đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  Đồng thời, đổi mới phương thức, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch đề ra...

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị trong năm 2022, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là các thủ tục hành chính công liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

  Sở cũng cần nghiên cứu, rà soát những việc, những khâu, những điểm còn tồn tại, hạn chế trong quy trình thủ tục hành chính để đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và chất lượng phục vụ nhân dân của ngành. Tham gia nhiều hơn vào xây dựng chính sách, các quyết định của UBND tỉnh cũng như những giải pháp vận dụng đối với từng vụ, việc cụ thể. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá và hành nghề công chứng; nâng cao an toàn pháp lý trong vận hành bộ máy hành chính, góp phần thiết thực xây dựng xã hội tôn trọng pháp luật./.

  Xuân Hanh

  Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/vinh-phuc-trien-khai-cong-tac-tu-phap-nam-2022-post431195.html