Vĩnh Phúc: Tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Thực hiện Kế hoạch số 2212/KH-TTCP ngày 26/8/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết đánh giá 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng đơn vị Thanh tra tỉnh đã vừa tổ chức buổi tổng kết đánh giá 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Tổng kết 4 năm thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo - Ảnh 1

Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan thanh tra các cấp duy trì thường xuyên. Ảnh: Thái Bình

Tại buổi tổng kết, các đạo biểu tham dự đều nhận định trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo ở địa phương với nhiều biện pháp tích cực.

Công tác xây dựng các văn bản chỉ đạo, các chương trình kế hoạch và công tác tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương, tích cực và đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên từ năm 2015 đến nay, công dân đến cơ quan nhà nước để kiến nghị, phản ánh tăng trên 10%, số vụ việc tăng gần 3%, nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai (chiếm 85%) như: việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, tranh chấp quyền sử dụng đất giữa doanh nghiệp với người dân, đòi đất trên chùa, đất tôn giáo…

Nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo nêu trên là do: Luật Đất đai và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành chậm, một số nội dung chưa đồng bộ, còn chồng chéo, chưa thực sự công bằng; các chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất thực hiện dự án thay đổi thường xuyên, thiếu cụ thể…

Về những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, báo cáo của UBND tỉnh và tham luận của các đại biểu đều đề cập đến một số nội dung trong đó có chỉ ra những bất cập trong thực tế thực hiện luật và chỉ ra những tồn tại trong việc chưa thống nhất, đồng bộ, phù hợp giữa Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo với Hiến pháp, Luật Tố tụng hành chính, Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sỹ Nguyễn Văn Kim, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và sự chủ động, nỗ lực của Thanh tra tỉnh trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; đồng chí khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung một số bất cập trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011, đồng thời cũng nhấn mạnh cần điều chỉnh một số nội dung cần thiết trong Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật khiếu nại để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và những năm tiếp theo.

T.Linh